با محصولات متنوع عسل یاس در خدمت شما هستیم|

عسل شاه بلوط عسل ایرانی نیست. عسل شاه بلوط برای بیماران دیابتی و ورزشکاران بسیار مفید است. عسل شه بلوطزیاد خوشمزه نیست و کمی تلخ می باشد اما خواص دارویی و درمانی بسیار زیادی دارد. عسل شاه بلوط طبیعی دارای ساکارز کمتر از یک درصد است.

رفتن به بالا