با محصولات متنوع عسل یاس در خدمت شما هستیم|

عسل تک گل حاصل فعالیت زنبورعسل در منطقه ای می باشد که بیش از هفتاد هشتاد درصد پوشش گیاهی آن منطقه از یک نوع گل خاص می باشد. مهمترین عسل های تک گل ایران عبارتند از: عسل کنار، عسل گون، عسل مرکبات، عسل آویشن، عسل گشنیز، عسل یونجه، عسل سیاه دانه.

رفتن به بالا